โครงการ “Open house ธรรมนำสุขภาพ”  • การจัดงาน Open House ธรรมนำสุขภาพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ

  • ภายในงานจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง "พระคิลานุปัฏฐาก"พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งการถวายใบปวารณาซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นตัวแทนคณะสงฆ์รับมอบ

  • มีการจัดนิทรรศการความรู้ทางธรรมนำสุขภาพ การปวารณา การอุปัฏฐากพระสงฆ์ตามหลักธรรมวินัย และทีมสหสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์พยาบาลในการดูแลสุขภาพพระคุณเจ้า