โครงการแพลตฟอร์ม Market Place เพื่อคนไทย

Updated: Aug 19, 2020HBD Platform

  • คืนกำไร 84% จาก Market place ให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

  • สร้างหน้าร้านออนไลน์ และช่วยทำการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการทุกคน

  • คัดสรรสินค้าคุณภาพให้คนไทย

  • ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท 

เกี่ยวกับ HBD SHOPPING


https://hbdshopping.com/home/

บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด

186 รามอินทรา39 อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

0105561161007

Hotline 083-646-3929

email : hbdhub@gmail.com


HBD Shopping

คือระบบการขายสินค้าที่มีมุมมองต่างจากบริษัทอื่นๆ โดยคํานึงถึงการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ซื้อเป็น หลัก และการให้ผู้ซื้อได้รับผลประโยชน์จากระบบอย่างเต็มที่ ซึ่งระบบของ HBD Shopping จะนํากําไรส่วนใหญ่กว่า 80% มาจ่ายคืนให้ผู้ซื้อสินค้าในระบบที่เป็นสมาชิก ด้วยกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ที่มีความยุติธรรมและแฟร์


HBD Shopping ใช้ความสุขนําธุรกิจ ในระบบทุนนิยม กําไร ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าและบริการต่างๆ


HBD Shopping ควรจะได้รับเต็มๆ 100% เหมือนที่บริษัทอื่นๆ ทํากัน .... แต่ HBD Shopping มีมุมมองที่ต่างออกไป คือ ไม่ได้ ต้องการ กําไรสูงสุด ในการทําธุรกิจ แค่ต้องการกําไรเพียงเล็กน้อยที่เพียงพอ ต่อการบริหารงานในบริษัทและเพียงพอที่ องค์กรจะสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยเราคาดหวังว่าจะค่อยๆเติบโตไปอย่างยั่งยืน พร้อมกับการนํากําไรส่วนใหญ่แบ่งปัน กลับไปสร้างความสุขให้สังคม เรานําผลกําไรที่เกิดขึ้นแบ่งปันกลับคืนไปให้กับสมาชิก ในรูปแบบต่างๆ เพราะเราเชื่อว่า ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกแต่ละคน จากการนํากําไรของบริษัทมาจ่ายกลับคืนไปให้ แม้จะไม่ใช่มูลค่าที่มากมาย แต่จะช่วยแก้ไขความขัดสนของคนจํานวนมากได้ และเราเชื่อว่า กําไรที่เรานํากลับไปจ่ายคืนสู่สังคม จะช่วยสร้างรอยยิ้ม เล็กๆ ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมของ HBD Shopping ที่เราสร้างขึ้นมาได้


HBD Shopping ต้องการสร้างความสุขให้กับสังคมไทย โดยมีความตั้งใจในการสร้างความช่วยเหลือทั้งผู้บริโภค และ ผู้ประกอบการณ์ ช่วยให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการขายสินค้าที่ยุติธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบ เหมือนระบบโมเดิร์นเทรด ในปัจจุบัน ที่มีการเก็บค่าแรกเข้าที่สูง มีการเก็บค่าวางสินค้าที่สูง และให้ผู้ประกอบการสต๊อกสินค้าจํานวนมาก มีการ บังคับ

ระบบของ