โครงการสัมมนาการปรับสมดุลเพื่อสุขภาวะที่แข็งแรงและส่งเสริมการท่องเที่ยว

Updated: Aug 16, 2020

โครงการสัมมนาการปรับสมดุลเพื่อสุขภาวะที่แข็งแรงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและธรรมชาติบำบัด


เป้าหมาย

 • เพื่อปรับสมดุล และสุขภาวะที่แข็งแรงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและธรรมชาติบำบัด

 • เป็นโครงการที่ได้รวมกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมาย มีการบรรยาย สอนฝึกทักษะการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ การปรับสมดุล การปรับนาฬิกาชีวิต ให้ตรงกัน การสร้างเครือข่ายสุขภาพ การปรับMindset ผ่อนคลายกับการนวดและอาบแสงยามเช้า เทคนิคการล้างพิษและเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย พร้อมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพทุกมื้อและที่พักแสนสบาย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดย อ.ศุภชัย จารุสมบูรณ์

 • สัมมนาให้ความรู้การปรับสมดุลร่างการ และกิจกรรมต่างๆโดย อ.ศุภชัย จารุสมบูรณ์

 • เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น

 • การปลูกพืชผักสวนครัว การทำเกษตรพอเพียง

 • การกินอย่างไรให้อายุยืน

 • ดนตรีบำบัด

 • มนตราบำบัด

 • ตีลัญจกรแล้ว

 • วารีบำบัด การใช้น้ำแร่ดีจริงหรือ

 • ไทชิ-ชี่กง รับพลังจากธรรมชาติ สร้างเสริมพลังชีวิต ปรับสมดุลกายและจิต

 • สาธิตการปรุงอาหารแบบแมคโคไบโอติค อาหารต้านเบาหวาน มะเร็ง

 • อื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพ