โครงการข้าวกล่องปันสุข (บรรเทาทุกข์ช่วงโควิท19)

Updated: Aug 19, 2020สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบ

พวกเราสถาบันไทยใส่ใจ เพื่อสังคม จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยการทำโครงการ “ข้าวกล่องปันสุข (บรรเทาทุกข์ช่วงโควิด19)”

ซึ่งมีการแจกข้าวกล่อง และอาหารแห้ง ให้กับคนในชุมชน รามอินทรา 39 และ ระแวกใกล้เคียง เป็นประจำทุกวันเสาร์ จำนวนการแจก 109 กล่องต่อวัน โดยเริ่มมีการแจกตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่มา