build-h.jpg
build2.png

อาคารไทยใส่ใจเพื่อสังคม (THAICARE)

ออกแบบอาคารภายใต้คอนเซ็ป

"SMART Medical Concept"

เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม

สำหรับยุค New Normal  โดยครบทุกวงจรชีวิต

 

ตั้งแต่การนอน, อาหารการกิน, การใช้ชีวิต, การมีสุขภาพดี, การจัดการความเครียดจากการทำงาน, การออมเงินหลังเกษียณ, การดูแลผู้สูงอายุ, การเพาะปลูกพืช, การปรุงอาหาร, การดูแลครอบครัวในทุกระดับอายุ, การป้องกัน-รักษาโรค ฯลฯ

ชั้น1 : HEALTHY FOOD

By Doctor Seven

อาหารเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สุขภาพกาย-ใจดี การสร้างคุณภาพสูงสุดให้แต่ละมื้ออาหาร ต้องใส่ใจตั้งแต่ การเลือกวัตถุดิบ, การปรุงอาหาร, ไปจนถึงการออกแบบมื้ออาหารให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม

เรามีครัวที่ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับ

  • ผู้บริโภครักสุขภาพทั่วไป

  • ผู้ต้องการลด-ควบคุมน้ำหนัก

  • ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ

  • ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

  • ผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ

c26c5cf24883bdecc6eaa7df700793eb1_553981
dr7-logo.jpg

ชั้น2 : HOLISTIC MEDICAL CENTER

โดย ศ.นพ.อิสรางค์ นุชประยูร

drissarang.jpg
dr7-logo.jpg

นายแพทย์ผู้รับรองการเปิด สหคลินิกด็อกเตอร์ เซเว่น

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร

คุณวุฒิ  Ph.D. (Human Genetics and Molecular Biology)

Johns Hopkins University, USA W.81. 2540

อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็ง) แพทยสภา พ.ศ.2541

อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2541

พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2531

ผลงานทางวิชาการ 

1. Kerdkaewngam K, Nuchprayoon I, Ovataga P, Poorekul D, Premprayoon N, Tingtoy U. Blood types of minorities in Bangkok: a study in Thai Sikhs and the Burmese blood donors. Chula Med J 2015; 59:619-29. 

2. Viprakasit V, Nuchprayoon I, Chuansumrit A, Torcharus K, Pongtanakul B, Laothamatas J, Srichairatanakool S, Pooliam J, Supajitkasem S, Suriyaphol P, Tanphaichitr VS, Tuchinda S. Deferiprone (GPO-L-ONE(R) ) monotherapy reduces iron overload in transfusion-dependent thalassemias: 1-year results from a multicenter prospective, single arm, open label, dose escalating phase III pediatric study (GPO-L-ONE; A001) from Thailand. Am J Hematol 2013; 88:251-60.

3. Cheepsunthorn CL, Nuchprayoon I. Molecular characterization of G6PD mutations in the Phuan tribe in Thailand. Asian Biomed 2013; 7: 567-70.

4. Domingo GJ, Satyagraha AW, Anvikar A, Baird K, Bancone G, Bansil P, Carter N, Cheng Q, Culpepper J, Eziefula

C, Fukuda M, Green J, Hwang J, Lacerda M, McGray S, Menard D, Nosten F, Nuchprayoon I, 00 NN, Bualombai

P. Pumpradit W. Qian K, Recht J, Roca A, Satimai W, Sovannaroth S, Vestergaard L, Von Seidlein L. G6PD testing

in support of treatment and elimination of malaria: recommendations for evaluation of G6PD tests. Malar J 2013;

12:391.

5. Shuangshoti S, Shuangshoti S, Nuchprayoon I, Kanjanapongkul S, Marrano P, Irwin MS, Thorner PS. Natural course

of low risk neuroblastoma. Pediatr Blood Cancer 2012; 58:690-4.

6. Sritippayawan S, Sri-Singh K, Nuchprayoon I, Samransamruajkit R, Deerojanawong J, Prapphal N. Gas exchange abnormality during sleep in non-snoring severe thalassemia children. J Med Assoc Thai. 2012; 95:397-402. 

7. Sritippayawan S, Norasetthekul S, Nuchprayoon I, Deerojanawong J, Desudchit T, Prapphal N. Obstructive sleep among children with severe thalassemia, Southeast Asian J Trop Med Pub Health 2012; 43:152-9.

หนังสือ

1. อิศรางค์ นุชประยูร. “ภาษาหมอ” พูดอย่างไรฝรั่งจึงจะฟังรู้เรื่อง. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, 2556: 1-156

2. อิศรางค์ นุชประยูร, Pediatric palliative care- a moderm path for life-limiting illness. ใน: นวลจันทร์ ปราบพาล, ศิ

ริวรรณ วนานุกูล, สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, สุชีรา ฉัตรเพริศพราย บรรณาธิการ. Pediatric practice: Knowledge sharing

for best quality care. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด, 2556:214-25. 

3. อิศรางค์ นุชประยูร. กุมารชีวาภิบาล: การแพทย์แผนปัจจุบันสําหรับเด็กที่เป็นโรครักษายาก. ใน: ลักษมี ชาญเวชช์,

ดุสิต สถาวร บรรณาธิการ. The Dawn of Palliative care in Thailand, กรุงเทพมหานคร: บียอนด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด , 2556:136-47

4  อิศรางค์ นุชประยูร. Quality living with incurable disease. ใน: นวลจันทร์ ปราบพาล, ศิริวรรณ วนานุกูล, สุชาดา ศรี ทิพยวรรณ, สุชีรา ฉัตรเพริศพราย บรรณาธิการ. Pediatric practice towards healthy generation, กรุงเทพมหานคร: ปี

ยอนด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด, 2555:289-95. 

5. อิศรางค์ นุชประยูร, บทปริทัศน์อย่างเป็นระบบ. ใน: พิเชฐ สัมปทานุกูล บรรณาธิการ หลักการทําวิจัยสู่ความสําเร็จ

ในการปฏิบัติ, กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิทยาการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555:215-30.

บทความวิชาการ

 1. อิศรางค์ นุชประยูร, อณูชีววิทยาของ G6PD ในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์

บริการโลหิต 2015, 25-155-60. 

2. ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร และ อิศรางค์ นุชประยูร, ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการ

ตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษามาเลเรียด้วยไพรมาควิน, Chula Med J 2014: 58:153-68. 

3. อิศรางค์ นุชประยูร.ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Thai J Genet 2013; S (1)-23-7.

ชั้น3 : CARE HUB (Academy)

ด้วยความตั้งใจให้เป็น

ศูนย์รวมกระบวนกร, วิทยากร และห้องอำนวยความสะดวก พร้อมอุปกรณ์รองรับ เพื่อให้ทุกธุรกิจ ทุกหลักสูตรดำเนินการได้อย่างคล่องตัว

logo.png

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ สปาและความงาม เนเชอรัลโซล

ห้องพักสำหรับผู้ประกอบการ, วิทยากร, และผู้มาร่วมอบรม เปิดให้บริการทั้งแบบ รายวัน-รายเดือน

พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ชั้น4 : Care Community Association

c26c5cf24883bdecc6eaa7df700793eb1_553981
favicon.png

สถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ถูกแต่งตั้งโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

yearnyen.jpg

บจก. เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามและครอบครัว ให้การดูแลผู้ป่วยที่เลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่บ้าน จนถึงการตายดีที่บ้าน

l1.jpg

บริษัท ภูมิศุภนนท์ จำกัด

รับสร้างอาคารพร้อมบริหารจัดการระบบอาคารให้เช่า

l4.jpg

สหคลินิก และระบบบริหารจัดการคลินิก พร้อมนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

l3.jpg

บริษัท บาลานซ์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด

ที่ปรึกษาและบริการด้านบัญชีครบวงจร

Abstract Glow

บจก. พุช แอนด์ พูล มาเก็ตติ้ง

ที่ปรึกษาและให้บริการด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ทุกธุรกิจ

cancer-logo.jpg

ชมรมเพื่อนมะเร็งไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ สิงหาคม 2558 เป็นองค์รกรจิตอาสา ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพ ต่างๆ

l7.jpg

บริษัท โอดี พาร์ทเนอร์ จำกัด

ที่ปรึกษา-บริหารธุรกิจ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านบัญชี, ด้านกฎหมาย, ด้านการตลาดออนไลน์ ฯลฯ

l8.jpg

บริษัท เอช บี ดี ช็อปปิ้ง จำกัด

พัฒนาแพลตฟอร์ม E Commerce และบริหารจัดการธุรกิจแฟรนชายน์

l6.jpg

บริษัท ลิกัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษาและบริการด้านกฎหมาย

ชั้น5 : Dormitory Zone

Image by Joshua Lanzarini

Roof : SMART FARMING

COMING SOON