build-h.jpg
logo-vw.png

สถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

(องค์กรสาธารณประโยชน์)

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

nayok.jpg
logo.png

สถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พศ. 2562 

โดยจัดตั้งและดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี พศ. 2559 โดยกลุ่มนักธุรกิจ ที่ชอบทำการกุศล และชอบช่วยเหลือสังคม
จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

cert.jpg
pm.png

สถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม เป็น องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

logo-w.png

โครงสร้างขององค์กร

15032935_1197664796954988_79685875276012
11248077_841508482584854_903575002522960
favicon.png

ประธานสถาบันไทยใส่ใจ

สุภาพ นาคพงศ์พันธ์ (ไมค์)

86444572_2817052038349581_75930884794881

ปัจจุบัน :

 • บริษัท พุชแอนด์พูล มาร์เก็ตติ้ง (สำนักงานใหญ่)

 • ผู้ก่อตั้งเว็บ www.tech2biz.net

รางวัลและเกียรติยศ :

 • ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมรรี 

 • รายงานเรื่อง การพัฒนาสินค้าจากยางพารา ต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 

 • ได้รับงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านอุตสาหกรรม ปี 2556 จาก สกว.

 • ได้รับรางวัล "นรสิงห์ "บุคคลต้นแบบ 4 แผ่นดิน ปี2559 จากมูลนิธิความดี โดยหม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร

 • ประธานกลุ่มนักธุรกิจ BNI

 • รางวัลผู้ให้มูลค่าธุกิจแก่ผู้อื่นสูงสุดแห่งปี จาก BNI

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย

 • ได้เชิญเป็นวิทยากรตามบริษัทต่างๆ ในเรื่องธุรกิจ

 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจาก google ไทย เรื่องการทำเวปให้สบความสำเร็จ

 • ได้รับเกียรติจาก google ในโครงการgoogle farm คนแรกของประเทศไทย(คนที่ประสบการณ์ความสำเร็จจากเวปไซด์ก่อนมีหน้าร้าน)

 • ได้เชิญเป็นวิทยากร กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง internet

 • ได้เชิญเป็น อาจารย์.พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เรื่องวิธีคิดธุรกิจและการตลาด กับนักศึกษาระดับ ป.ตรี,โท,เอก เช่น จุฬา,ธรรมศาสตร์,มหิดล,พระนครเหนือ,หอการค้า,ม.รังสิต ฯลฯ

 • ได้รับเชิญไปร่วมรายการทีวี ,หนังสือพิมพ์,นิตยสาร ,วิทยุ 150 รายการ

 • เขียนหนังสือ สร้างแรงบันดาลใจ "โมเดลเงินล้าน อยากรวยต้องแตกต่าง"

logo-w.png

โครงสร้างขององค์กร

%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%

ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์

รองประธานสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

ประธานมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งไทย

ผู้ร่วมก่อตั้ง Art For Cancer (SE)

drissarang.jpg

ศ.นพ.ดร. อิสรางค์ นุชประยูร

ที่ปรึกษาสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

เลขาธิการมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

ผู้อำนวยการ บจก.เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

dradisak.jpg

 ดร. อดิศักดิ์ ศรีนครินทร์

ที่ปรึกษาสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)

หมออิสระ1.jpg

นพ.อิสระ เจียรวิริยบุญญา

ที่ปรึกษาสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

drnop.jpg

ผู้ช่วย ศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงศ์ษา

ที่ปรึกษาสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

กาจทิศา.JPG

คุณกาจทิศา เปรมวิมล

ที่ปรึกษาสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

ผู้บริหารธุรกิจแฟรนชายน์และเจ้าของ HBD Marketplace ของคนไทย