คำนิยามจาก ไทยใส่ใจ

สังคมแห่งความเจ็บป่วย ในปัจจุบันคนไทยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ตายปีละสามแสนกว่าคน ถือว่าฆ่าชีวิตคนไทยถึง 70% แต่จากสาเหตุการชีวิตส่วนนึงไม่ได้มาจากภาวะของโรค แต่เกิดกับความทุกทรทานทางจิตใจไปบั่นทอนร่างกาย ทั้งตัวเองและบุคคลรอบข้างอย่างครอบครัว เพื่อนสนิท ทำให้สังคมโดยรวมป่วยทางใจเพิ่มขึ้น

และในปัจจุบันก็มีกลุ่มคนที่เข้ามาช่วยเยี่ยวยาเรื่องการเจ็บปวดเหล่านี้ ทั้งในภาครัฐและ NGO ต่างๆ หลากหลายกลุ่ม ทางสถาบันไทยใส่ใจ จึงเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอองค์กรที่ดีเหล่านั่นให้กับสังคม รวมถึงช่วยคิดต่อยอดประสานงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนไทย

เมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะพบว่าความสุขอยู่รอบตัวเราและทุกคนสร้างได้ทุกเวลาด้วยตนเอง

ความคิดเห็น

นพ. อิสระ เจียวิริยบุญญา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ผู้ริเริ่มโครงการ 4 เสาแห่งความสมดุล

เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมสุขภาพดี ด้วยแนวทาง 4 เสาแห่งความสมดุล

ศ.นพ. อิสรางค์ นุชประยูร

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ้าเชื่อว่าชีวิตเราดี... ชีวิตเราก็จะดี

พญ. กรรณิการ์ สราญรมย์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงจิตวิทยาชุมชน
หัวหน้างาน Integrated Thai Medicine

ความสมดุลของกายและจิตใจทำให้เกิดความสงบ สุขภาพในใจเข้าถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต เมื่อส่งต่อยังสร้างแรงบันดาลใจสู่ผู้คนรอบข้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สามารดาวน์โหลดอ่านได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางสถาบันไทยใส่ใจต้องการเผยแพร่สิ่งดีๆ ให้ทุกท่านได้พบกับประสบการณ์ใหม่และวิธีคิดใหม่ๆ แต่ถ้าผู้ที่สนใจต้องการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปเข้าของกองทุนไทยใส่ใจเพื่อสังคม เพื่อใช้กับกิจกรรมในภายภาคหน้าต่อไป

ทำความรู้จักไทยใส่ใจ

สถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม (Thaicare)

186 ซอยรามอินทรา 39
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

+ 6685 969 5956
info@thaicare.org

กำลังส่งข้อความ..